Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2023

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023

_____________________

Số: 1293/TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2023

 

THÔNG BÁO

NGƯỠNG ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đạt Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Quốc gia, trong đó có nhiều chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (AUN-QA).

Năm 2023, Học viện tuyển sinh đại học hệ chính quy theo 4 phương thức: (1) Xét tuyển thẳng; (2) Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023; (3)Xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ); (4) Xét tuyển kết hợp.

Học viện cam kết đảm bảo chất lượng đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình và nhu cầu xã hội. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực tự chủ và trách nhiệm; đạt chuẩn về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm theo cam kết của Học viện.

Học viện có chương trình đặc biệt về du học, thực tập ở nước ngoài, đào tạo quốc tế, học bổng khuyến khích học tập, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, cơ hội việc làm thêm cho tân sinh viên khóa 68 (nhập học năm 2023). Học viện tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trong thời gian học tập tại Học viện cũng như sau khi đã tốt nghiệp. Theo kết quả kiểm định Học viện năm 2022, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp là 97,36%. Học viện có các chương trình học đa dạng, ưu đãi đặc biệt phù hợp với năng lực và thế mạnh của người học.

Sự thành đạt của người học là sự thành công của Học viện và điểm đầu vào xét tuyển chỉ là một trong các yếu tố làm nên sự thành đạt của người học. Với phương châm lấy sinh viên làm trung tâm, Học viện luôn tạo môi trường học tập và khởi nghiệp chuyên nghiệp, luôn tạo động lực và các nguồn lực cho sự thành công của người học. Học viện công bố ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào Học viện như sau:

 

TT

Nhóm ngành Tổ hợp xét tuyển

Phương thức XT 2

xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

HVN01 Thú y

A00; A01; B00; D01

19

HVN02 Chăn nuôi thú y – thuỷ sản A00; B00; B08; D01

17

HVN03 Nông nghiệp sinh thái và

Nông nghiệp đô thị

A00; A09; B00; D01

16

HVN04 Công nghệ kỹ thuật

ô tô và Cơ điện tử

A00; A01; A09; D01

18

HVN05 Kỹ thuật cơ khí

A00; A01; A09; D01

18

HVN06 Kỹ thuật điện, Điện tử

và Tự động hoá

A00; A01; A09; D01

18

HVN07 Logistics và Quản lý chuỗi

cung ứng

A00; A09; C20; D01

20

HVN08 Quản trị kinh doanh,

Thương mại và Du lịch

A00; A09; C20; D01

18

HVN09 Công nghệ sinh học

và Công nghệ dược liệu

A00; B00; B08; D01

18

HVN10 Công nghệ thực phẩm

và Chế biến

A00; B00; D07; D01

19

HVN11 Kinh tế và Quản lý

A00; C04; D07; D01

18

HVN12 Xã hội học

A09; C00; C20; D01

16

HVN13 Luật

A09; C00; C20; D01

18

HVN14 Công nghệ thông tin

và Kỹ thuật số

A00; A01; A09; D01

19

HVN15 Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường

A00; A01; B00; D01

17

HVN16 Khoa học môi trường

A00; A01; B00; D01

16

HVN17 Ngôn ngữ Anh

D01; D07; D14; D15

18

HVN18 Sư phạm công nghệ

A00; A01; B00; D01

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành sư phạm

 

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nêu trên là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 tương ứng với từng tổ hợp xét tuyển đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Học sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Học viện sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để thí sinh có thể học đúng ngành yêu thích.

Chi tiết liên hệ ĐT: 0961.926.939 – 024.6261.7578 – 0961.926.639 – 024.6261.7520.

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

                                                                                                          

Nơi nhận:

– Bộ GD&ĐT (báo cáo);

– Bộ NN&PTNT (báo cáo);

– Hội đồng Học viện (báo cáo);

– Ban Giám đốc;

– Thí sính đăng ký xét tuyển (website);

– Lưu QLĐT, VT, NPD (3).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.