QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Investment Development and Service of Vietnam National University of Agriculture Company Limited) tiền thân là Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp 1 là một đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 296/QĐ-NNI ngày 23 tháng 03 năm 2006 Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt nam) và Quyết định số 2312/QĐ-HVN ngày 03/08/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đổi tên Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp I thành Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước về nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật, đã đào tạo trên 70.000 cán bộ có trình độ đại học, 4.398 thạc sỹ và 423 tiến sĩ thuộc các lĩnh vực Nông học, Chăn nuôi, Thú y, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Cơ điện, Quản lý đất đai, Tài nguyên, Môi trường, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Xã hội học nông thôn, Sư phạm kỹ thuật… Nhiều người trong số đó đã và đang giữ các cương vị chủ chốt hoặc là các chuyên gia giỏi trong các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp ở khắp các địa phương trong cả nước. Nhiều công trình khoa học, giống cây trồng và vật nuôi, quy trình công nghệ mang tên Học viện được xã hội đánh giá cao.

Những đóng góp của Học viện cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất nói riêng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta nói chung đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Hồ Chí Minh; danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới. Nhiều cán bộ, sinh viên của Học viện đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Giải thưởng Hồ Chí Minh. Nhiều cán bộ và sinh viên đã trở thành những nhà khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, nhà lãnh đạo, quản lý giỏi, những doanh nhân tiêu biểu đã và đang công tác, cống hiến trên mọi miền đất nước.

Kế thừa những thành tựu to lớn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, với mục tiêu phát triển Công ty trở thành một doanh nghiệp kinh doanh đa lĩnh vực theo các hướng phát triển của Học Viện, cung cấp các dịch vụ cần thiết cho hoạt động của cán bộ, nhân viên, sinh viên. Đồng thời là trung tâm sản xuất và chuyển giao các sản phẩm khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp. Trong những năm qua, Công ty đã cố gắng không ngừng để đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong thực tiễn, phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về đội ngũ, cơ sở vật chất và thành tựu khoa học của Học Viện Nông nghiệp Việt Nam góp phần phục vụ cho nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.